Gt-E1 | 1.1 E-toets getallen

Opgave: 1 van 2

Het getal 9528 heeft vier cijfers. Hoeveel is het cijfer 8 (1e van rechts) waard?
A 8 C 800
B 80 D 8000
Niv: N | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Theorie: een getal is opgebouwd uit cijfers die elk een eigen waarde hebben.