Je leert hier wat een grootheid is en wat een grootheid en een eenheid met elkaar te maken hebben. Voor een goed rekeninzicht is dit van belang om te weten.

Iets dat je kunt meten, wordt een grootheid genoemd. Een grootheid wordt uitgedrukt in een maat ofwel in een eenheid. Bijvoorbeeld van de grootheid lengte is de standaardeenheid de meter. En van oppervlakte de vierkante meter.

In een tabel wordt een overzicht gegeven van veel gebruikte grootheden.

Oefenen: meten - meetkunde

 

Over grootheden en eenheden

Wat is een grootheid?

Iets dat je kunt meten, wordt een grootheid genoemd. De lengte kun je meten en wordt daarom een grootheid genoemd. Een grootheid druk je uit in een maateenheid.

Zoals je al weet, wordt de lengte uitgedrukt in een lengte-eenheid. Bijvoorbeeld in meters. De omtrek en de afstand zijn, net als de lengte, grootheden. De oppervlakte is een grootheid, die wordt uitgedrukt in een oppervlakte-eenheid.

De diverse eenheden worden in het domein Meten uitgebreid behandeld.

 

Iets dat je kunt meten, wordt een grootheid genoemd.

 

Welke grootheden kennen we

Bekende grootheden zijn: lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en snelheid. De afstand is een grootheid uit de natuurkunde. Ook is een hoek een grootheid, evenals een geldbedrag. Een geldbedrag wordt uitgedrukt in euro. En de temperatuur in graden Celsius. Zie de tabel hieronder.

Op MijnRekensite leer je rekenen met diverse grootheden

 

Bekende grootheden zijn lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en snelheid.

 

Samengestelde grootheid

De snelheid geeft de verhouding weer tussen de afstand en de tijd. De afstand en de tijd zijn beide grootheden. Daarom wordt de snelheid een samengestelde grootheid genoemd.

De snelheid wordt uitgedrukt in twee verschillende eenheden. Namelijk in een lengte- en in een tijdseenheid. Bijvoorbeeld in meter per seconde (m/s) of in kilometer per uur (km/u).

Een ander voorbeeld van een samengestelde grootheid is de huurprijs van een huis in euro per maand.

 

Een grootheid wordt uitgedrukt in één of meer eenheden.

 

Overzicht

Je weet nu dat een grootheid iets is dat je kunt meten en in een eenheid(en) wordt uitgedrukt.

Zo hoort bij de grootheid tijd de tijdseenheid 's' van seconde. De tijd meet je met een klok.

De tabel hieronder laat zien, welke eenheid bij een bepaalde grootheid hoort.

Ga na met welke meetinstrumenten je deze grootheden meet.

 

Tabel 1: Grootheden en eenheden

Grootheid

Eenheid + Symbool

Lengte meter m
Oppervlak vierkante meter m2
Inhoud kubieke meter m3
Gewicht gram g
Massa (natuurkunde) kilogram kg
Tijd seconde s
Snelheid meter per seconde m / s
Hoek graad / graden °
Temperatuur graad Celsius °C
Geld  euro

 

In de lijst met symbolen kom je deze grootheden opnieuw tegen.

 

Vraag: Wat hebben een grootheid en een eenheid met elkaar te maken? En een meetinstrument?

(Antwoord: Een grootheid wordt gemeten met een meetinstrument en uitgedrukt in een eenheid.)

 

Vermelden eenheid

Vaak wordt vergeten om bij de uitwerking van een som de eenheid op te schrijven.

Heb je bijvoorbeeld uitgerekend dat een jas in de opruiming 65 euro kost. En je zou de eenheid niet vermelden dan zou het antwoord net zo goed 65 koeien kunnen zijn!

 

Vermeld de eenheid altijd bij de uitkomst van een opgave. 

 

Over gewicht en massa (verdieping)

Voor de oplettende lezer is ook de grootheid 'massa' in de tabel hierboven opgenomen.
De massa is gerelateerd aan het kg-m-s stelsel ofwel aan het metrieke stelsel.
De kg staat voor kilogram, de m voor meter en de s voor seconde.
Een massa wordt uitgedrukt in kg. De standaardmaat is de g. De kg is een afgeleide daarvan.

Bij het rekenen hebben we het meestal over gewicht en in de natuurkunde over massa. Omdat dit een rekensite betreft en 'gewicht' ingeburgerd is (*), is voor deze benadering gekozen. Vandaar dat we het op MijnRekensite hebben over gewichtseenheden.

* Bron o.a. referentiekader 'taal en rekenen'.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl