Je leert hier wat een grootheid is en wat een grootheid en een eenheid met elkaar te maken hebben. Voor een goed rekeninzicht is dit van belang om te weten.

Iets dat je kunt meten, wordt een grootheid genoemd. Een grootheid wordt uitgedrukt in een maat ofwel in een eenheid. Bijvoorbeeld van de grootheid 'lengte' is de standaardeenheid de meter. En van 'oppervlakte' de vierkante meter.

In een tabel wordt een overzicht gegeven van veel gebruikte grootheden.

Oefenen: meten - meetkunde

 

Over grootheden en eenheden

Wat is een grootheid?

De 'lengte' van iets kun je meten en wordt daarom een grootheid genoemd.

Zoals je al weet, wordt de lengte uitgedrukt in een lengte-eenheid. Bijvoorbeeld in meter.

De 'omtrek' en de 'afstand' zijn net als de 'lengte' grootheden.

De 'oppervlakte' is een grootheid die wordt uitgedrukt in een oppervlakte-eenheid.

 

Iets dat je kunt meten, wordt een grootheid genoemd.

 

Welke grootheden kennen we

Bekende grootheden zijn: lengte, omtrek, oppervlak(te), inhoud, gewicht, tijd en snelheid. Een hoek is ook een grootheid, evenals geld. Een geldbedrag wordt uitgedrukt in euros. En de temperatuur in graden Celsius.

Op MijnRekensite leer je rekenen met diverse grootheden

 

Bekende grootheden zijn lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld en snelheid.

 

Samengestelde grootheid

De snelheid (in meter per seconde of in kilometer per uur) wordt uitgedrukt in twee verschillende maateenheden. Namelijk in een lengte- en in een tijdseenheid.

De afstand is net als de tijd een grootheid. Daarom wordt de snelheid (m/s of km/u) ook wel een samengestelde grootheid of eenheid genoemd.

Een ander voorbeeld is de huurprijs in euro per maand.

 

Een grootheid wordt uitgedrukt in één of meerdere eenheden.

 

Wat weet je nu

Je weet nu wat een grootheid en een eenheid met elkaar te maken hebben.

De diverse eenheden worden in het domein Meten uitgebreid behandeld.

 

Overzicht

De tabel hieronder laat zien, welke eenheid bij een bepaalde grootheid hoort.

Zo hoort bij de grootheid tijd de tijdseenheid 's' van seconde.

 

Tabel 1: Grootheden en eenheden

Grootheid

Eenheid + Symbool

Lengte meter m
Oppervlak vierkante meter m2
Inhoud kubieke meter m3
Gewicht gram g
Massa (natuurkunde) kilogram kg
Tijd seconde s
Snelheid meter per seconde m / s
Hoek graad / graden °
Temperatuur graad Celsius °C
Geld  euro

 

In de lijst met symbolen kom je deze grootheden opnieuw tegen.

 

Vraag: Wat hebben een grootheid en een eenheid met elkaar te maken?

(Antwoord: Een grootheid wordt uitgedrukt in een eenheid.)

 

Vermelden eenheid

Vaak wordt vergeten om bij de uitwerking van een som de eenheid op te schrijven.

Heb je bijvoorbeeld uitgerekend dat een jas in de opruiming 65 euro kost. En je zou de eenheid niet vermelden dan zou het antwoord net zo goed 65 koeien kunnen zijn!

 

Vermeld de eenheid altijd bij de uitkomst van een opgave. 

 

Over gewicht en massa (verdieping)

Voor de oplettende lezer is ook de grootheid 'massa' in de tabel hierboven opgenomen.
De massa is gerelateerd aan het kg-m-s stelsel ofwel aan het metrieke stelsel.
De kg staat voor kilogram, de m voor meter en de s voor seconde.
De massa wordt uitgedrukt in kg. De standaardmaat is de g. De kg is een afgeleide daarvan.

Bij het rekenen hebben we het meestal over gewicht en in de natuurkunde over massa. Omdat dit een rekensite betreft en 'gewicht' ingeburgerd is (*), is voor deze benadering gekozen. Het begrip massa zou hier mogelijk tot verwarring kunnen leiden.

* Bron o.a. referentiekader 'taal en rekenen'.

 

© 2012 - 2022 MijnRekensite.nl