Een gewichtseenheid is een maat voor de grootte van hoe zwaar iets weegt. Bij het omrekenen van de ene naar de andere eenheid, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat om te vervoegen is de gram. Het symbool is g. Door voor de g een voorvoegsel te plaatsen, ontstaat de trap. Zie de figuur hieronder.

Oefenen: gewichtseenheden (2)

 

Gewichtseenheden

Gewichtseenheden worden gebruikt om aan te geven hoe zwaar iets weegt.

In de figuur zijn de gewichtseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. Het voorvoegsel geeft de grootte aan van de standaardmaat aan.

 

Figuur 1: gewichtsmaten

gewichts-eenheden

De stapgrootte tussen de eenheden is een factor 10.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 10 en van klein-naar-groot is delen door 10.

Zo is 15 g gelijk aan 1500 cg, want 15 x 10 x 10 = 1500 (2 stappen).

 

Schema

De gewichtseenheden zijn als volgt te rangschikken, de stapgrootte is een factor 10:

 

Schema 1: stapgrootte

Van groot-naar-klein is KEER 10

kg -> hg -> dag -> g -> dg -> cg -> mg

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 10

mg -> cg -> dg -> g -> dag -> hg -> kg

 

1 milligram is 1 duizendste gram.

 

Omrekentabellen

De eenheden uit de tabel hieronder worden veel toegepast.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van gewicht

kg = kilogram 1 kg = 1000 g
hg = hectogram 1 hg = 100 g
dag = decagram 1 dag = 10 g
g = gram (standaardmaat) 1 g = 10 dg = 100 cg = 1000 mg
dg = decigram 1 dg = 0,1 g = 10 cg
cg = centigram 1 cg = 0,01 g = 10 mg
mg = milligram 1 mg = 0,001 g

De standaardmaat voor het vervoegen van gewicht is de gram (g).

 

Alle eenheden in tabel 1 zijn afgeleid van de gram. 

 

Tabel 2: waarde eenheden

Eenheden van gewicht

ton 1 ton = 1000 kg
pond 1 pond = 500 g
ons 1 ons = 100 g

 

De ton is een veelgebruikte eenheid.

Bijvoorbeeld bij het hijsen en heffen van lasten wordt de maximale last aangegeven.

De pond en de ons zijn oude maten. Bij de slager en in de supermarkt kom je deze eenheden nog wel eens tegen.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Bekijk de volgende opsomming om gevoel te krijgen hoe zwaar iets weegt. Soms wordt voor de leesbaarheid 'gram' afgekort tot 'gr'. Dit is niet goed.

 

Gewichten bij benadering:

 

Het symbool voor gram is g, onjuist is gr.

 

Weetjes

Weet je dat 1 liter water ongeveer 1 kilogram weegt?

De hoeveelheid werkzame stof wordt bij een medicijn vaak aangegeven in mg of in mcg. De afkorting mcg staat voor microgram. Een microgram is een duizendste deel van een milligram. De officiële benaming van deze eenheid is μg. De μ, spreek uit als mu, is een letter uit het Griekse alfabet.

 

Metriek-stelsel (verdieping)

Volgens het Internationale Stelsel van Eenheden is de kg (kilogram) de basiseenheid voor massa. De g (gram) wordt gebruikt voor het vervoegen van de eenheden. In de natuurkunde hebben we het meestal over de massa en niet over het gewicht.

Dit stelsel van eenheden staat bekend als het metriek(e) stelsel.Dit systeem wordt ook wel het kms-stelsel genoemd. Met als basiseenheden: kilogram, meter en seconde.

 

© 2022 MijnRekensite.nl