Een gewichtseenheid is een maat voor de grootte van hoe zwaar iets weegt. Bij het omrekenen van de ene naar de andere eenheid, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat om mee te rekenen is de gram. Het symbool is g. Door voor de g een voorvoegsel te plaatsen, ontstaat de figuur van de trap.

Oefenen: gewichtseenheden (2)

 

Gewichtseenheden

Gewichtseenheden worden gebruikt om aan te geven hoe zwaar iets weegt.

In de figuur hieronder zijn de gewichtseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. Het voorvoegsel geeft de grootte van de maat aan.

 

Figuur 1: gewichtsmaten

gewichts-eenheden

 

De stapgrootte tussen de eenheden is een factor 10.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 10 en van klein-naar-groot is delen door 10.

Zo is 15 g gelijk aan 1500 cg, want 15 x 10 x 10 = 1500 (2 stappen).

 

Schema

De gewichtseenheden zijn als volgt te rangschikken, zie het schema hieronder.

De stapgrootte is een factor 10.

 

Schema 1: gewichtsmaten

Onthoud:

Van groot-naar-klein is KEER 10

kg -> hg -> dag -> g -> dg -> cg -> mg

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 10

mg -> cg -> dg -> g -> dag -> hg -> kg

 

Onthoud dat 1 milligram gelijk is aan 1 duizendste gram.

 

Omrekentabellen

De eenheden uit de tabel hieronder worden veel toegepast.

Ga de waarden na.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van gewicht

kg kilogram 1 kg = 1000 g
hg hectogram 1 hg = 100 g
dag decagram 1 dag = 10 g
g gram (standaardmaat) 1 g = 10 dg = 100 cg = 1000 mg
dg decigram 1 dg = 0,1 g = 10 cg
cg centigram 1 cg = 0,01 g = 10 mg
mg milligram 1 mg = 0,001 g

De standaardmaat voor het vervoegen van gewicht is de gram (g).

 

Alle eenheden in tabel 1 zijn afgeleid van de gram. 

 

Tabel 2: waarde eenheden

Eenheden van gewicht

ton 1 ton = 1000 kg
pond 1 pond = 500 g
ons 1 ons = 100 g

 

De ton is een veelgebruikte gewichtseenheid.

Bijvoorbeeld bij het hijsen en heffen van lasten wordt de maximale last in ton aangegeven.

De pond (meervoud ponden) en de ons (meervoud onzen) zijn oude maten. Bij de slager en in de supermarkt kom je deze eenheden nog wel eens tegen.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Bekijk de volgende opsomming om gevoel te krijgen van hoe zwaar iets weegt. Soms wordt voor de leesbaarheid 'gram' afgekort tot 'gr'. Dit is eigenlijk niet goed.

 

Gewichten bij benadering:
  • Pakje boter: 500 g (1 pond)
  • Gewicht ei: 50 g
  • Suikerklontje: 5 g
  • Literfles frisdrank: 1 kg
  • Gewicht volwassene: 70 - 90 kg
  • Pak papier voor printer: 500 g
  • Gewicht auto: 1000 kg

 

Het symbool voor gram is g, onjuist is gr.

 

Weetjes

Wist je al dat 1 liter water ongeveer 1 kilogram weegt?

Van een medicijn wordt de hoeveelheid werkzame stof vaak aangegeven in mg of in mcg. De afkorting mg staat voor milligram en de afkorting mcg voor microgram. Een microgram is een duizendste deel van een milligram. De officiële benaming van deze eenheid is μg. De μ, spreek uit als mu, is een letter uit het Griekse alfabet.

 

Metriek stelsel (verdieping)

Volgens het Internationale Stelsel van Eenheden is de kg (kilogram) de basiseenheid voor massa. De g (gram) wordt gebruikt voor het vervoegen van de eenheden. In de natuurkunde hebben we het meestal over massa en niet over gewicht.

Dit stelsel van eenheden staat bekend als het metrieke stelsel. Dit systeem wordt ook wel het kms-stelsel genoemd. Met als basiseenheden: kilogram, meter en seconde.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl