Een gewichtseenheid is een maat voor de grootte van hoe zwaar iets weegt. Bij het omrekenen van de ene naar de andere eenheid, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat of -eenheid van het gewicht is de gram. Het symbool is g.

Oefenen: gewichtseenheden (1)

 

Gewichtseenheden

Gewichtseenheden worden gebruikt om aan te geven hoe zwaar iets weegt. Bijvoorbeeld het gewicht van een volwassen vrouw is ca. 70 kg. Of bijvoorbeeld een bepaald type auto weegt 1100 kilogram. De afkorting van kilogram is kg.

In de figuur hieronder zijn de gewichtseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. De standaardmaat is de gram.

De ton is eigenlijk een vreemde op de trap. Zie de figuur hieronder. De ton is toegevoegd omdat deze gewichtsmaat veel wordt gebruikt. En precies duizend keer zo zwaar is als een kg.

 

Figuur 1: gewichtsmaten

gewichts-eenheden

De stapgrootte tussen de eenheden is een factor 1000.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 1000 en van klein-naar-groot is delen door 1000.

Zo is 2500 kg gelijk aan 2,5 ton, want 2500 : 1000 = 2,5 (1 stap).

 

Schema

De gewichtseenheden zijn in het onderstaande schema gerangschikt.

De stapgrootte is een factor 1000.

 

Schema 1: gewichtsmaten

Van groot-naar-klein is KEER 1000

ton -> kg -> g -> mg

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

mg -> g -> kg -> ton

 

Omrekentabel

De waarden in de tabel hieronder zijn afgeleid van de waarden op de trap (hierboven).

Ga dit na.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van gewicht

ton ton 1 ton = 1000 kg
kg kilogram 1 kg = 1/1000 ton = 0,001 ton
g gram (standaardmaat) 1 g = 1/1000 kg = 0,001 kg
mg milligram 1 mg = 1/1000 g = 0,001 g

De standaardmaat voor gewicht is de gram (g).

 

Voorbeelden

Het totale gewicht van een vrachtauto met lading mag bij internationaal verkeer in veel Europese landen niet meer zijn dan 40 ton. 40 ton is gelijk aan 40.000 kg.

De dosering van een tablet wordt in de geneeskunde vaak aangegeven in milligram. Bijvoorbeeld 250 mg dat per keer moet worden ingenomen.

 

Uitdaging

Het gewicht van één kubieke meter zand kan wel 1.500 kg zijn. Dat zijn ongeveer 12 volle kruiwagens. Je weet dat 1 kubieke meter gelijk is aan 1000 liter. Hoeveel liter gaat er dan gemiddeld in één kruiwagen?

(Antwoord: 1000 : 12, dus ruim 80 liter.)

Ga ook na dat: 2 miljoen ton gelijk is aan 2 x 1.000.000 x 1.000 = 2 miljard kilogram.

 

Opmerkelijk

De gewichtseenheid ton staat voor 1.000 kg. Vergis je niet! Als je een ton wint in de loterij dan staat de ton voor een bedrag van 100.000 euro. Dat is dan mooi meegenomen.

 

© 2022 MijnRekensite.nl