Een gewichtseenheid is een maat voor de grootte van hoe zwaar iets weegt. Bij het omrekenen van de ene naar de andere eenheid, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat of -eenheid van het gewicht is de gram. Het symbool is g.

Oefenen: gewichtseenheden (1)

 

Gewichtseenheden

Gewichtseenheden worden gebruikt om aan te geven hoe zwaar iets weegt. Bijvoorbeeld het gewicht van een volwassen vrouw is ongeveer 70 kg. Of een auto heeft een gemiddeld gewicht van 800 kilogram. De afkorting van kilogram is kg.

In de figuur hieronder zijn de gewichtseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. De standaardmaat is de gram.

De ton is eigenlijk een vreemde eenheid op de trap. De ton is hier toegevoegd omdat deze gewichtsmaat veel wordt gebruikt. En precies duizend keer zo zwaar is als een kg.

 

Figuur 1: gewichtsmaten

gewichts-eenheden

 

De stapgrootte tussen de eenheden is een factor 1000.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 1000 en van klein-naar-groot is delen door 1000.

Zo is 2500 kg gelijk aan 2,5 ton, want 2500 : 1000 = 2,5 (1 stap).

 

Schema

De gewichtseenheden zijn in het onderstaande schema gerangschikt.

De stapgrootte is een factor 1000.

 

Schema 1: gewichtsmaten

Onthoud:

Van groot-naar-klein is KEER 1000

ton -> kg -> g -> mg

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

mg -> g -> kg -> ton

 

Omrekentabel

De waarden in de tabel hieronder zijn afgeleid van de waarden op de trap (hierboven). Ga dit na.

Je ziet direct dat 1 g = 0,001 kg en dat omgekeerd geldt dat 1 kg = 1000 g.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van gewicht

ton ton 1 ton = 1000 kg
kg kilogram 1 kg = 1/1000 ton = 0,001 ton
g gram (standaardmaat) 1 g = 1/1000 kg = 0,001 kg
mg milligram 1 mg = 1/1000 g = 0,001 g

De standaardmaat voor gewicht is de gram (g).

 

Voorbeelden

Het totale gewicht van een vrachtauto met lading mag bij internationaal verkeer in veel Europese landen niet meer zijn dan 40 ton. 40 ton is gelijk aan 40.000 kg.

Het gewicht van een huismus ligt tussen de 20 en de 40 gram.

De dosering van een tablet wordt in de geneeskunde vaak aangegeven in milligram. 1 milligram is 1/1000 deel van een gram. Bijvoorbeeld een hoeveelheid van 250 mg van een medicijn dat per keer met water moet worden ingenomen.

 

Verdieping

Microgram

Een nog veel kleinere eenheid is de microgram. De officiële afkorting is µg. De µ (lees mu) is een letter uit het Griekse alfabet en betekent klein. 1 microgram (mcg) is één miljoenste ofwel 1/1000000 deel van een gram. Verwar de mg nooit met de µg.

Dus 1 µg = 1 mcg = 0,000 001 gram.

Vraag: Hoeveel µg gaan er in een mg?

(Antwoord: 1000, want 1 milligram = 1000 microgram.)

 

Uitdaging

Het gewicht van één kubieke meter zand is wel 1.500 kg. Dat zijn ongeveer 12 volle kruiwagens. Je weet al dat 1 kubieke meter gelijk is aan 1000 liter. Hoeveel liters gaan er dan gemiddeld in één kruiwagen?

(Antwoord: 1000 liter in 12 kruiwagens, dus 1000 : 12 is ruim 80 liter.)

Ga ook na dat: 2 miljoen ton gelijk is aan 2 x 1.000.000 x 1.000 = 2 miljard kilogram.

 

Opmerkelijk

De gewichtseenheid ton staat voor 1.000 kg. Vergis je niet. Als je een ton wint in de loterij dan staat de ton voor een bedrag van 100.000 euro. Dat is dan als winnaar mooi meegenomen!

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl