Een gewichtseenheid is een maat voor de grootte van een bepaald gewicht of een bepaalde massa. Bij het omrekenen van de ene naar de andere eenheid, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat of -eenheid is de gram. Het symbool is g.

Oefenen: gewichts-eenheden

 

Gewichtseenheden en -maten

Gewichtseenheden worden gebruikt om aan te geven hoe zwaar iets weegt. Bijvoorbeeld een auto weegt 1100 kilogram. De afkorting van kilogram is kg.

In de figuur hieronder zijn de gewichtseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. De standaardmaat is de gram.

De ton is eigenlijk een vreemde in dit rijtje. De ton is toegevoegd omdat deze gewichtsmaat veel wordt gebruikt. En precies duizend keer zo zwaar is als een kg.

 

Figuur 1: gewichtsmaten

gewichts-eenheden

 

 

 

De stapgrootte tussen de eenheden is een factor 1000.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 1000 en van klein-naar-groot is delen door 1000.

Zo is 2500 kg gelijk aan 2,5 ton,
want 2500 : 1000 = 2,5 (1 stap).

 

 

 

Schema gewichtsmaten

De gewichtseenheden zijn als volgt te rangschikken, de stapgrootte is een factor 1000:

 

Schema 1: stapgrootte

Van groot-naar-klein is KEER 1000

ton -> kg -> g -> mg

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

mg -> g -> kg -> ton

 

 

Omrekentabel

De eenheden op de trap (hierboven) zijn terug te vinden in de tabel.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van gewicht (massa)

ton 1 ton = 1000 kg
kg = kilogram 1 kg = 1/1000 ton = 0,001 ton
g = gram (standaardmaat) 1 g = 1/1000 kg = 0,001 kg
mg = milligram 1 mg = 1/1000 g = 0,001 g

De standaardmaat voor gewicht is de gram (g).

 

De massa is een begrip uit de natuurkunde.

Taalkundig is gewichtseenheid correcter aangegeven dan gewichts-eenheid.

 

Voorbeelden

Het totale gewicht van een vrachtauto met lading mag bij internationaal verkeer in veel Europese landen niet meer zijn dan 40 ton. 40 ton is gelijk aan 40.000 kg.

De dosering van een tablet wordt in de geneeskunde wordt vaak aangegeven in milligrammen per keer of maximaal per 24 uur. Bijvoorbeeld 250 mg per keer.

 

Uitdaging

Het gewicht van één kubieke meter zand kan wel 1.500 kg zijn. Dat zijn ongeveer 12 volle kruiwagens. Je weet dat 1 kubieke meter gelijk is aan 1000 liter. Hoeveel liter gaat er dan gemiddeld in één kruiwagen?

(Antwoord: 1000 : 12, dus ruim 80 liter.)

Ga na dat: 2 miljoen ton gelijk is aan 2 x 1.000.000 x 1.000 = 2 miljard kilogram.

 

Opmerkelijk

De gewichtseenheid ton staat voor 1.000 kg. Als je een ton wint in de loterij dan staat de ton voor een bedrag van 100.000 euro. Mooi meegenomen!

 

© 2021 MijnRekensite.nl