Gt-H9 | 3.1 Afronden getallen tussen 0 en 1 op 1 decimaal

Opgave: 1 van 5

Rond 0,52 af op 1 decimaal nauwkeurig.
Het antwoord is:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: