Gt-H9 | 1.1 Afronden op hele getallen

Opgave: 1 van 5

Rond 56,9486 af op een heel getal.
Het antwoord is:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: rond 37,84 af op een heel getal → 37,84 ≈ 38

Bekijk de theorie.