Gt-H9 | 1.1 Afronden op gehele getallen

Opgave: 1 van 5

Rond 60,3600 af op een geheel getal.
Het antwoord is:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: