Gt-H7 | 3.1 Delen door 10

Opgave: 1 van 5

Reken uit.
35,26 : 10 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 36,54 : 10 = 3,654

Theorie: bij delen door 10 schuift de komma 1 plaats naar links.