Gt-H7 | 2.3 Kommagetal keer 1000

Opgave: 1 van 5

Reken uit.
70,770 x 1000 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 42,3701 x 1000 = 42370,1

Theorie: bij keer 1000 schuift de komma 3 plaatsen naar rechts.