Gt-H7 | 1.2 Kommagetal keer kommagetal naast elkaar: 1 - 1...

Opgave: 1 van 3

Reken uit.
5,8 x 7,0 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 3 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 7,9 x 8,5 = 67,15

Reken uit met de rekenmachine. Voer voor de komma een punt (.) in.

Laat in het antwoord de laatste nul(len) na de komma weg.