Gt-H6 | 4.3 Optellen naast elkaar met: 1 - 2 decimalen

Opgave: 1 van 5

Bereken.
3,7 + 4,70 =
Niv: 1S | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 9,6 + 8,07 = 9,60 + 8,07 = 17,67

Geef het antwoord op 2 decimalen nauwkeurig.

Gebruik een kladblaadje.