Gt-H6 | 4.2 Optellen naast elkaar met: 1 - 1 decimaal

Opgave: 1 van 5

Bereken.
7,2 + 6,2 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 8,3 + 9,2 = 17,5

Geef het antwoord op 1 decimaal nauwkeurig.

Gebruik een kladblaadje.