Gt-H6 | 2.1 Maak van een getal een getal met meerdere...

Opgave: 1 van 5

Maak van 93,57 een getal met 3 decimalen.
Dit getal is:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: