Gt-H6 | 1.1 Bepaal het aantal decimalen achter de komma

Opgave: 1 van 5

Hoeveel decimalen heeft 814,39 ?
Het antwoord is:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: