Gt-H5 | 2.3 Delen door 11 t/m 15 zonder rest

Opgave: 1 van 5

Vul in.
12 : 12 =
Niv: 1S | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 84 : 12 = 7 met rest = 0

Bekijk de tabellen met de tafels van 11 t/m 15.