Gt-H5 | 2.2 Delen door 6 t/m 10 zonder rest

Opgave: 1 van 5

Vul in.
18 : 6 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 72 : 9 = 8 met rest = 0

Bekijk de tabellen met de tafels van 6 t/m 10.