Gt-H5 | 2.1 Delen door 1 t/m 5 zonder rest

Opgave: 1 van 5

Vul in.
2 : 1 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: