Gt-H2 | 2.1 Optellen met ontbrekend getal naast elkaar

Opgave: 1 van 5

Vul in.
3 + = 6
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 3 + ? = 8 → ? = 5

Reken uit het hoofd.