Gt-H15 | 5.1 Maak handige getallen en los op

Opgave: 1 van 5

Schat het antwoord. Maak hele getallen.
9,7 x 8,976 x =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: maak van de kommagetallen hele getallen.

1,67 x 8,724 ≈ 2 x 9 = 18