Gt-H15 | 2.3 Maak handige getallen en los op

Opgave: 1 van 5

Schat het antwoord. Rond af op honderdtallen.
116 + 360 + =
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Instructie: rond de termen passend af op tien-, honderd-, duizend- of tienduizendtallen.

Let op: met schatten is het antwoord niet precies maar ongeveer.