Gt-H15 | 1.2 Maak een handig getal door af te ronden

Opgave: 1 van 5

Maak een mooi getal, rond af op tienduizendtallen.

78 906
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeelden: rond passend af op duizend- of tienduizendtallen.

1851 ≈ 2000 en 62241 ≈ 60000.

Lees de theorie.