Gt-H14 | 3.2 Rekenvolgorde met haakjes

Opgave: 1 van 5

Bereken.
7 : ( 5 + 2 ) =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Maak de opgave op een kladblaadje en neem het antwoord over.

Werk eerst de haakjes weg.

Bekijk de theorie over de rekenvolgorde.