Gt-H14 | 2.1 Rekenvolgorde met vier getallen

Opgave: 1 van 5

Bereken.
3 + 5 + 8 : 4 =
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Maak de opgave op een kladblaadje en neem het antwoord over.

Werk van links naar rechts. Vermenigvuldigen en delen delen gaan voor optellen en aftrekken.

Bekijk de theorie over de rekenvolgorde.