Gt-H1 | 7.1 Van Romeinse cijfers naar getallen

Opgave: 1 van 5

Wat is van het Romeinse cijfer I de waarde?
Vul in:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: