Gt-H1 | 7.1 Van Romeinse cijfers naar getallen

Opgave: 1 van 5

Wat is van het Romeinse cijfer X de waarde?
Vul in:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, ...

Leer eerst de theorie en maak daarna de opgaven.