Gt-H1 | 5.1 Is het getal even of oneven

Opgave: 1 van 5

Is het getal 788 even of oneven? Maak een keuze.
Even
Oneven
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: