Gt-H1 | 4.1 Wel of geen kommagetal

Opgave: 1 van 3

Is het getal 5,23 een kommagetal? Maak een keuze.
Ja
Nee
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 3 opgaven.

Sterren: