Gt-H1 | 2.2 Bepaal het getal op de getallenlijn

Opgave: 1 van 3


Welk getal staat bij de pijl? Vul in:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 3 opgaven.

Sterren: