Je vindt hier van het domein Getallen een overzicht van de hoofdstukken met de oefeningen en de theorie. Kies een hoofdstuk om mee te oefenen. Neem van elk hoofdstuk wel eerst de theorie door.

Bij het rekenen staat het getalbegrip centraal. Je leert in dit domein dan ook veel over getallen. Je oefent uitgebreid met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Je leert over even en oneven getallen, priemgetallen, kommagetallen en over positieve en negatieve getallen. Je leert over rekenen in de oudheid met Romeinse cijfers. Over de opbouw en de waarde van getallen. Je leert over kolomrekenen, afronden, de rekenvolgorde en over schattend rekenen. En over kwadrateren, machtsverheffen en worteltrekken om een stevige bases te leggen voor het vak rekenen.

Theorie: getallen

Je start met hoofdstuk 1 en sluit tenslotte af met de toetsen.

 

 

Hoofdstukken