Gt-H13 | 1.1 Extra oefenen: worteltrekken

Opgave: 1 van 10

getallen 1 t/m 5 getallen 6 t/m 10 getallen 11 t/m 15
Vul in.
√1 =
√16 =
√9 =
√25 =
√4 =
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 10 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Reken op je eigen manier uit.

Gebruik zo nodig een kladblaadje.