Gt-E1 | 1.1 E-toets getallen

Opgave: 1 van 2

Het getal 3615 heeft vier cijfers. Hoeveel is het cijfer 6 (2e van links) waard?
A 6 C 600
B 60 D 6000
Niv: N | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: