Bij het kopen van een nieuwe computer wil je graag weten of die aan de verwachtingen voldoet. Je kijkt dan onder meer naar het werkgeheugen en de opslagcapaciteit van de harde schijf.

Computereenheden worden uitgedrukt in de eenheid byte (meervoud bytes). Een byte bevat acht bits. Een bit kan de waarde nul of één aannemen.

De taal van de computer kent slechts nullen en enen.

Oefenen: computereenheden

 

Bytes en bits

Het geheugen en de grootte van de opslag van een computer worden uitgedrukt in de eenheid byte. Bijvoorbeeld een computer met een werkgeheugen van 4 GB ofwel 4 GigaByte.

De byte is de standaardeenheid waarmee in de computerwereld wordt gerekend. Voor de byte wordt een voorvoegsel geplaatst.

Veel gebruikte voorvoegsels zijn: kilo, mega, giga en tera. Zie de tabel hieronder.

 

Een byte is opgebouwd uit acht bits.

 

Een byte is opgebouwd uit acht bits: 1 byte = 8 bits. Een bit kan de waarde 0 of 1 aannemen.

Stel je een lamp voor die uit (waarde = 0) of aan (waarde = 1) is. Acht lampen op een rij vormen samen een byte.

Met de nullen en enen zijn allerlei combinaties te maken. Zo stelt een byte met de waarde 0000 0100 het getal 4 voor.

 

Hoeveelheid aan informatie

Een byte kan eveneens de informatie van een letter bevatten. Een bladzijde uit een boek telt bij benadering 1000 bytes ofwel 1 kilobyte aan letters en woorden.

De lijst hieronder geeft je een gevoel over de hoeveelheid opgeslagen informatie:

 

Uit de praktijk

Omdat de opslagcapaciteit van een computer ook wel wordt uitgedrukt in machten van twee, is het in de praktijk best verwarrend wat er precies met een kilobyte wordt bedoeld.

De kilo als voorvoegsel heeft een waarde van 1000. Is de Kilo met een hoofdletter geschreven, dan is de waarde 1024 (als het geen schrijffout is). Dit is een macht van twee. Let dus goed op het verschil.

 

Er geldt:

kB = kiloByte = 103 = 1000 bytes. Zie de tabel hieronder.

KB = KiloByte = 210 = 1024 bytes (ook wel KiB = KibiByte).

 

De snelheid van een netwerkverbinding wordt vaak uitgedrukt in Mbits/s ofwel Mbps.

De hoofdletter M staat voor Mega ofwel voor één miljoen.

Bijvoorbeeld: 2 Mbits/s staat voor een snelheid van 2 miljoen bits per seconde.

Haal de byte en de bit niet door elkaar. Je zit er dan een factor acht ernaast.

 

Omrekentabel

Tabel 1: waarde eenheden

Veel gebruikte eenheden

kB = kiloByte 1 kB = 1.000 bytes (duizend)
MB = MegaByte 1 MB = 1.000.000 bytes (miljoen)
GB = GigaByte 1 GB = 1.000.000.000 bytes (miljard)
TB = TeraByte 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes (biljoen)

 

Door de byte te vervangen door een bit had je een soortgelijke tabel kunnen maken.

 

Schema computereenheden

De eenheden zijn als volgt te rangschikken: de stapgrootte is een factor 1000.

 

Schema 1: stapgrootte

Van groot-naar-klein is KEER 1000

TB -> GB -> MB -> kB

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

kB -> MB -> GB -> TB

 

Een soortgelijk schema ben je al vaker op MijnRekensite tegengekomen. Ontdek steeds weer de regelmaat.

 

Rekenvoorbeelden

De stappen tussen de eenheden zijn 1000. Bekijk de voorbeelden.

 

© 2021 MijnRekensite.nl

Hoofdcategorie: Meten
Categorie: theorie meten