Bij het kopen van een nieuwe computer wil je graag weten of die aan de verwachtingen voldoet. Je kijkt dan onder meer naar de opslagcapaciteit van de harde schijf, het werkgeheugen en de snelheid van de netwerkverbinding.

Een computereenheid wordt uitgedrukt in de eenheid byte (meervoud bytes). Een byte bevat acht bits. Een bit kan de waarde nul of één aannemen. De taal van de computer kent slechts nullen en enen.

Bekende eenheden zijn: kB, MB, GB en TB.

Maak bij het aangeven van de eenheden onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters.

Oefenen: computereenheden

 

Bytes en bits

De grootte van de opslag en het werkgeheugen van een computer worden uitgedrukt in de eenheid byte.

De byte is de standaardeenheid waarmee in de computerwereld wordt gerekend. Voor de byte wordt een voorvoegsel geplaatst om de grootte van de maat aan te geven.

Veel gebruikte voorvoegsels zijn: kilo, mega, giga en tera. Zie de tabel hieronder.

 

Een byte is opgebouwd uit acht bits.

 

Een byte is opgebouwd uit acht bits: 1 byte = 8 bits. Een bit kan de waarde 0 of 1 aannemen.

Stel je een lampje voor dat uit (waarde = 0) of aan (waarde = 1) is. Acht lampjes op een rij vormen dan samen als het ware een byte. Met deze lampjes, lees nullen en enen, zijn allerlei combinaties te maken. 

Zo stelt een byte met een waarde van 0000 0100 het getal 4 voor. Je hoeft hier niet te weten waarom dit zo is. Van de acht lampjes op een rij, zou er dan slechts één lampje branden.

 

Hoeveelheid aan informatie

Een byte kan bijvoorbeeld de informatie van een letter bevatten. Een bladzijde uit een boek telt bij benadering 1000 bytes ofwel 1 kilobyte aan letters en woorden.

 

De lijst hieronder geeft je een gevoel over de hoeveelheid opgeslagen informatie:

  • 1 byte: informatie van 1 letter
  • 1 duizend bytes: bladzijde uit een boek
  • 1 miljoen bytes: inhoud van een boek
  • 1 miljard bytes: buurtbibliotheek (1.000 boeken)
  • 1 biljoen bytes: grote bibliotheek (1.000.000 boeken)

 

Uit de praktijk

Opslag en werkgeheugen

Een bepaald type computer heeft bijvoorbeeld een harde schijf met een opslag van 255 GB aan informatie en een werkgeheugen van 8 GB. GB is de afkorting van gigabyte. De gigabyte heeft een waarde van 1 miljard bytes. Dat is 1000 x 1000 x 1000 bytes.

De eenheid byte wordt in de praktijk meestal aangegeven met een hoofdletter B. Een kleine letter b komt ook wel voor.

Je weet dat het voorvoegsel kilo, afgekort tot een k, een waarde heeft van 1000. Echter wordt de afkorting K met een hoofdletter geschreven, dan is de waarde 1024. Dit is een macht van twee. Het getal 2 wordt 10 keer met zichzelf vermenigvuldigd. We rekenen dan op een heel andere manier. Niet met kilobytes, maar met kibibytes.

Op MijnRekensite leren we rekenen met de eenheden uit het metrieke stelsel. Zie tabel 1. De kibibyte valt daar niet onder, maar wordt voor de volledigheid hier wel genoemd.

 

Een kilobyte telt 1000 bytes en een kibibyte 1024 bytes.

 

Over kilobyte en kibibyte

1 kB = 1 kilobyte = 103 = 10 x 10 x 10 = 1000 bytes (de 'k' met een kleine letter).

1 KB = 1 kibibyte = 210 = 2 x 2 x 2 x 2 x ... = 1024 bytes (de 'K' met een hoofdletter). * 

Dus 1 KB = 1,024 kB.

 * Verdieping: Om verwarring te voorkomen wordt de KB ook wel als KiB geschreven. De eenheid kibibyte is minder bekend.

 

Netwerkverbinding

Een computer maakt via een netwerkverbinding contact met het internet. De snelheid van zo'n verbinding wordt vaak uitgedrukt in Mbit/s ofwel Mbps. De hoofdletter M staat voor mega ofwel voor 1 miljoen.

Bijvoorbeeld: 30 Mbit/s staat voor een snelheid van 30 miljoen bits per seconde waarmee de informatie wordt verstuurd.

Haal de byte en de bit niet door elkaar. Je zit er dan een factor acht ernaast.

 

Omrekentabel

In de tabel staan de voorvoegsels uit het metrieke stelsel om mee te rekenen.

De stapgrootte is 1000. Let op het gebruik van kleine letters en hoofdletters.

Tabel 1: waarde eenheden

Veel gebruikte eenheden

kB kilobyte 1 kB = 1.000 bytes ( duizend )
MB megabyte 1 MB = 1.000.000 bytes ( miljoen )
GB gigabyte 1 GB = 1.000.000.000 bytes ( miljard )
TB terabyte 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes ( biljoen )

 

Door de kB te vervangen door de KiB had je een soortgelijke tabel (als hierboven) kunnen maken.

De stappen zijn dan geen 1000 maar 1024. Bijvoorbeeld 1 MiB = 1024 x 1024 bytes.

 

Schema computereenheden

De eenheden zijn als volgt te rangschikken: de stapgrootte is een factor 1000.

 

Schema 1: stapgrootte

Onthoud:

Van groot-naar-klein is KEER 1000

TB -> GB -> MB -> kB

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

kB -> MB -> GB -> TB

 

Een soortgelijk schema ben je al vaker op MijnRekensite tegengekomen. Ontdek steeds weer de regelmaat.

 

Rekenvoorbeelden

Bekijk de voorbeelden: de stappen tussen de eenheden zijn 1000.

  • 63 GB = 63 x 1.000 = 63.000 MB (1 stap)
  • 2,5 GB = 2,5 x 1.000 x 1.000 = 2.500.000 kB (2 stappen)
  • 4.500 MB = 4.500 : 1.000 = 4,5 GB
  • 17.000 kB = 17.000 : 1.000 = 17 MB

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl