MijnRekensite, een online oefenmethode voor rekenen, is een initiatief en een project van Jan G. Sanders, een ervaren en bevoegd docent rekenen en wiskunde.

Ook is hij eigenaar van Sanders EWT en een enthousiaste techneut/programmeur. Zijn kennis en kunde zet hij op diverse fronten in voor de bouw en realisatie van deze site.

 

MijnRekensite

Het resultaat van het hierboven genoemde initiatief, is een doelgerichte online oefenmethode geworden zowel voor de bovenbouw van de basisschool (po) als voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo). Maar ook voor hen die hun rekenkennis willen opfrissen.

De meeste rekenoefeningen hebben een referentieniveau van 1F en 2F (bron commissie Meijerink).

Bij de oefeningen ligt het accent op het cijferen en het automatiseren van de rekenvaardigheden. Onder het mom van "Herhaling is nog steeds de beste leermeester". Misschien een beetje ouderwets, maar wel effectief!

Er is veel aandacht voor de opbouw en presentatie van de leerstof. Niet voor niets is er gekozen voor een rustig ogende leeromgeving. Zodat de gebruiker (beter) leert om de samenhang tussen de verschillende onderwerpen te zien.

 

Door regelmatig te herhalen, blijft de stof beter hangen.

 

Oefenmethode

Door de wijze van aanpak slaat MijnRekensite een brug tussen het basis en het voortgezet onderwijs. De aangeboden oefenstof stijgt boven het niveau van de basisschool uit.

Doelgroepen:

1) Leerlingen van de bovenbouw van de basisschool, om zich voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school, verdieping te zoeken en vooruit te werken op het lesprogramma.

2) Leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die wat extra hulp nodig hebben, krijgen hier oefenstof aangeboden om hun rekenvaardigheden te verbeteren.

3) Degenen die om wat voor reden dan ook een rekenachterstand hebben opgelopen, kunnen hier voor zelfstudie terecht.

 

Durf fouten te maken. Van fouten leer je juist veel.

 

Filosofie

Zorg dat je de basisvaardigheden van het rekenen beheerst. En dat mag best wat moeite kosten! Dan kun je gemakkelijker de wat moeilijker rekenproblemen aan. En heb je een mooie opstap naar de wiskunde. Vergelijk rekenen met sporten, daar is trainen heel normaal. "Een mooi huis bouw tenslotte ook niet, zonder eerst de afzonderlijke bouwstenen te kennen."

We houden het qua opzet graag functioneel, gebruiksvriendelijk, goed en simpel, d.w.z. zonder overbodige toeters en bellen. En minstens zo belangrijk, laagdrempelig qua prijs.

 

Het geheel is meer dan de som van de delen. (Aristoteles)

 

Kernwoorden

Leren, inspireren, informeren, maatschappelijk verantwoord, laagdrempelig, gedegen en transparant. Transparant wil zeggen, open en toegankelijk zonder een verborgen agenda.

 

Rekenlijn en domeinen

Voor de inrichting van de leerstof op MijnRekensite is de rekenlijn, die door het Freudenthal Instituut, de SLO en de KPC-groep is opgesteld, als eerste uitgangspunt genomen. De commissie Meijerink heeft in een adviesrapport het referentiekader benoemd.

De rekenlijn van MijnRekensite kent de volgende hoofdonderwerpen ofwel domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde. Het domein Verbanden is daar in het najaar van 2016 aan toegevoegd.

 

Nieuwe toetsen en plannen

Er is hard gewerkt aan de eindtoetsen afgekort tot de E-toetsen. Wij zijn erg enthousiast over het resultaat. Met deze E-toetsen kan er vanaf eind februari (2015) flink worden geoefend voor de centrale eindtoets po. Of worden gebruikt als eerste voorbereiding op de 2F-rekentoets in het vo.

En zo wordt er continu gewerkt aan de kwaliteit en het verder uitbreiden van deze site.
Tip: Volg ons op Twitter.

 

Met dank aan

MijnRekensite wordt mede vorm gegeven door de feedback, ideeën en bijdragen van diverse personen, waaronder docenten en (oud) leerlingen.

Bij deze wil ik met name Antoinette Endeman (adviseur en vormgever), Arno van Lier (ontwikkelaar leermiddelen), Thecla Ferket (docent), Ronald Pater (docent), Milou Sanders (illustrator), Maaike Sanders (mediaspecialist) en al de anderen bedanken voor hun bijdragen aan deze site.

 

Geef feedback

Zie je een verbeterpunt? Reageer! Feedback om MijnRekensite verder te helpen verbeteren, wordt zeer gewaardeerd.

 

- MijnRekensite is een product van Sanders EWT educatieve software -