MijnRekensite, een online oefenmethode voor rekenen, is een initiatief en een project van Jan Sanders, een ervaren en bevoegd docent rekenen en wiskunde.

Ook is hij eigenaar van Sanders EWT en een enthousiaste techneut/programmeur. Zijn kennis en kunde zet hij op diverse fronten in voor de bouw en realisatie van deze site.

Inmiddels heeft hij de aow leeftijd bereikt, maar gaat 'gewoon' door met zijn activiteiten voor Mijnrekensite.

 

MijnRekensite

Het resultaat van het hierboven genoemde initiatief, is een doelgerichte online oefenmethode geworden zowel voor de bovenbouw van de basisschool (po) als voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo). Maar ook voor hen die hun rekenkennis willen opfrissen.

De meeste rekenoefeningen hebben een referentieniveau van 1F en 2F (bron commissie Meijerink).

Bij de oefeningen ligt het accent op het cijferen en het automatiseren van de rekenvaardigheden. Onder het mom van "Herhaling is nog steeds de beste leermeester". Misschien een beetje ouderwets, maar wel effectief!

Er is veel aandacht voor de opbouw en presentatie van de leerstof. Niet voor niets is er gekozen voor een rustig ogende leeromgeving. Met een hoge mate van toegankelijkheid. Zodat de gebruiker zich goed kan concentreren op de inhoud.

 

Door regelmatig te herhalen, blijft de oefenstof beter hangen.

 

Voor wie bedoeld

Door de wijze van aanpak slaat MijnRekensite een brug tussen het basis en het voortgezet onderwijs. De aangeboden oefenstof stijgt boven het niveau van de basisschool uit en is daarom ook heel goed inzetbaar in het voortgezet onderwijs.

Doelgroepen

- Leerlingen van de bovenbouw van de basisschool, om zich voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school, om verdieping te zoeken en vooruit te werken op het lesprogramma.

- Leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die wat extra hulp nodig hebben, krijgen hier oefenstof aangeboden om hun rekenvaardigheden te verbeteren. Of voor leerlingen van de bovenbouw als herhalingsstof.

- Voor hen die om wat voor reden dan ook een rekenachterstand willen inlopen, kunnen hier voor zelfstudie terecht.

 

MijnRekensite slaat een brug tussen het basis en het voortgezet onderwijs.

 

Filosofie

Zorg dat je de basisvaardigheden van het rekenen beheerst. En dat mag best wat moeite kosten! Dan kun je gemakkelijker de wat moeilijker rekenproblemen aan. Bovendien krijg je hier een mooi opstapje naar de vakken wis- en natuurkunde. Vergelijk rekenen met sporten, daar is trainen heel normaal. "Een mooi huis bouw je ook niet, zonder eerst de afzonderlijke bouwstenen te kennen."

Het streven is om de leerstof van nut te laten zijn in de praktijk van alledag. Dat wil zeggen praktisch bruikbaar in onze steeds complexer wordende maatschappij. Vandaar dat voor eenzelfde rekenkundig begrip er vaak meerdere notaties (schrijfwijzen) op MijnRekensite te vinden zijn.

We houden het qua opzet graag gebruiksvriendelijk, functioneel, goed en simpel. Dus zonder overbodige toeters en bellen.

 

Het geheel is meer dan de som van de delen. (Aristoteles)

 

Kernwoorden

Leren, inspireren, informeren, maatschappelijk verantwoord, laagdrempelig, praktisch, gedegen en transparant. Transparant wil zeggen, open en toegankelijk zonder een verborgen agenda.

 

Rekenlijn en domeinen

Voor de inrichting van de leerstof op MijnRekensite is de rekenlijn, die destijds door het Freudenthal Instituut, de SLO en de KPC-groep is opgesteld, als eerste uitgangspunt genomen. De commissie Meijerink heeft in een adviesrapport het referentiekader benoemd. Welke door MijnRekensite is overgenomen.

De rekenlijn van MijnRekensite kent de volgende domeinen ofwel hoofdonderwerpen: Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde. Het domein Verbanden is daar later aan toegevoegd.

 

Vernieuwing website

Er is hard gewerkt aan de E-toetsen. De E staat voor eindtoets. Wij zijn erg enthousiast over het resultaat. Met de E-toetsen kan er flink worden geoefend voor de doorstroomtoets (voorheen centrale eindtoets) po. Deze toetsen zijn ook heel geschikt als (eerste) voorbereiding op de 2F-rekentoets in het vo.

Met trots kunnen we aangeven, dat er vanaf mei 2019 ook geoefend kan worden op de mobiele telefoon.

De website is in augustus 2022 in een nieuw 'jasje' gestoken. Compleet met digitale ondersteuning voor mensen met lees- of andere leerproblemen. Zie het icoontje linksonder.

Er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit, het verbeteren en het verder uitbreiden van MijnRekensite.

 

Met dank aan

MijnRekensite is en wordt mede vorm gegeven door de feedback, ideeën en bijdragen van diverse personen waaronder docenten, (oud) leerlingen en gebruikers van deze site.

Bij deze wil ik met name A. Endeman (adviseur), A. van Lier (ontwikkelaar leermiddelen), T. Ferket (docent), R. Pater (docent), I. Slot (illustrator), M. Sanders (illustrator), M. Sanders (mediaspecialist) en al de anderen bedanken voor hun bijdragen aan deze site.

 

Geef feedback

Zie je een verbeterpunt? Reageer! Feedback om MijnRekensite verder te helpen verbeteren, wordt zeer gewaardeerd.

 

- MijnRekensite is een product van Sanders EWT educatieve software -