Een cirkeldiagram geeft op een overzichtelijke manier aan hoe de aantallen zich verhouden. De cirkel wordt daarvoor in verschillende delen opgedeeld. Deze delen worden cirkelsectoren genoemd. Daarin worden de aantallen of percentages vermeld.

Elke sector komt overeen met een deel van de hele cirkel. Een cirkel is 360º. Het totaal is altijd 100%.

Het voordeel van een cirkeldiagram is dat de verdeling in een oogopslag te zien is.

Oefenen: verbanden

 

Het cirkeldiagram

Bij een cirkeldiagram is een cirkel verdeeld in cirkelsectoren. In de legenda staat aangegeven wat de verschillende sectoren voorstellen. Een titel die het onderwerp van het cirkeldiagram kort beschrijft, mag niet ontbreken. 

Om een cirkeldiagram goed te kunnen lezen, worden de sectoren vaak ingekleurd. 

Voor de volledigheid worden bij de sectoren de aantallen of percentages gezet. Elke sector is een deel van het grote geheel. Het totaal is vanzelfsprekend 100% dat met een hoek van 360° (lees 360 graden) overeenkomt.

 

Een cirkeldiagram heeft een titel, sectoren en een legenda. 

 

Wordt een cirkel in vier gelijke delen of sectoren opgedeeld dan is elke sector 1/4 deel = 25% van het geheel. De sectorhoeken zijn dan elk 90°.

Meestal zijn de verhoudingen niet zo mooi en maak je eerst een verhoudingstabel om de verschillende percentages en de hoeken in weer te geven.

 

Voorbeeld

Dierenopvang

Er is een onderzoek geweest bij de dierenopvang "De groene kikker" naar het aantal soorten binnengebrachte dieren.

Het blijkt dat van elke honderd dieren er een bepaalde verhouding is tussen het aantal katten, honden, knaagdieren en de overige dieren. 

Het resultaat is in het cirkeldiagram hieronder te zien.

 

Figuur 1: circeldiagram

cirkeldiagram

In de figuur zie je dat van elke 100 dieren in de dierenopvang er 44 katten, 32 honden, 16 knaagdieren zijn.

 

In een tabel, ziet dat er als volgt uit:

 

Tabel 1: aantal dieren

Dieren in de dierenopvang
soort katten honden knaagdieren overige
aantal [%] 44 32 16 8

 

 

Het tekenen van een cirkeldiagram

Om een cirkeldiagram te tekenen, moet je eerst de hoeken van de verschillende sectoren weten.

Je hebt geleerd dat een cirkel een hoek heeft van 360°.

Om de hoeken van de sectoren te berekenen, maak je een verhoudingstabel.

Het aantal dieren in tabel 2 is overgenomen uit tabel 1.

 

Tabel 2: aantal dieren

Dieren in de dierenopvang
soort katten honden knaagdieren overige totaal
aantal [%]  44  32  16  8 100
hoek [°] 158 115 58 29 360

 

De berekening van de sectorhoeken, ziet er als volgt uit: 

Berekening: afgerond op hele graden
katten  44/100 x 360° ≈ 158°
honden 32/100 x 360° ≈ 115°
knaagdieren 16/100 x 360° ≈ 58°
overig 8/100 x 360° ≈ 29°

 

Het totaal is 100 procent en komt overeen met een hoek van 360 graden. Doordat je afrondt kom je niet altijd precies uit op 360 graden. 

Voor het tekenen van een cirkel gebruik je een passer. Een geodriehoek of schijf is een handig stuk gereedschap om hoeken met de hand te tekenen.

 

Hoe je een cirkeldiagram precies tekent, leer je in het voortgezet onderwijs.

 

Informatie en data

In de praktijk worden meestal eerst de gegevens van een onderzoek verzameld, omgerekend en in een tabel of in meerdere tabellen geplaatst.

Vervolgens wordt een tabel omgezet in een prettig leesbaar diagram. Bijvoorbeeld zoals hierboven in een cirkeldiagram. Daarvoor zijn er tegenwoordig handige statistische softwareprogramma's beschikbaar.

De verschillende diagrammen kom je vaak in de krant of op de televisie tegen.

 

De verzamelde hoeveelheid aan informatie wordt data genoemd.

 

Al de informatie ofwel de hoeveelheid aan gegevens uit een onderzoek wordt ook wel data genoemd.

In verband met de privacywetgeving (AVG) mag niet zomaar allerlei data over personen verzameld worden.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl