Het is vaak handig om getallen kleiner te schrijven door deze af te ronden. Daarvoor gelden speciale regels.

Bij het afronden kijk je naar het getal dat er het dichts bij ligt. Je rondt af naar boven of naar beneden. Het middelste getal rond je af naar boven. Soms moet je dan juist naar beneden afronden.

Oefenen: afronden

 

Afronden

Afronden is het kleiner schrijven van een getal, werkwijze:

Je kijkt naar het eerste cijfer dat je niet meer laat staan.

- Is dit cijfer een 1, 2, 3 of 4 dan verandert er niets. Je rondt naar beneden af.

- Is dit cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 dan verhoog je het laatste cijfer dat je laat staan met 1. Je rondt naar boven af.

 

Voorbeelden:

 

Het ongeveer teken

Omdat bij het afronden het resultaat niet exact is, gebruik je het ≈ teken. Dit betekent 'is ongeveer gelijk aan'. 

 

Afronden op een geheel getal

Kijk naar het eerste cijfer na de komma.

 

Door af te ronden op helen of decimalen schrijf je getallen korter.

 

Afronden op één of meer decimalen

Kijk naar het eerste cijfer dat je niet meer laat staan.

 

Laat de laatste nul(len) achter de komma weg

 

Tenzij anders aangegeven of gewenst is, laat je de laatste nul of nullen na de komma weg.
Let op! Zo blijft 8,70 onveranderd als je op 2 decimalen nauwkeurig moet afronden.

 

De nullen na de komma worden meestal weggelaten.

 

Afronden op tientallen

Kijk naar het laatste cijfer.

 

Afronden op honderdtallen

Kijk naar de laatste twee cijfers.

 

Afronden op duizendtallen

Kijk naar de laatste drie cijfers.

 

Bij het afronden, kijk je bij de tientallen naar het laatste cijfer. Bij de honderdtallen naar de laatste twee cijfers. En bij de duizendtallen naar de laatste drie cijfers.

 

Afronden van geldbedragen

Afronden op 0 of 5 eurocent.

Door winkeliers wordt het eindbedrag bij een contante betaling vaak op 0 of 5 eurocent afgerond.

Zo wordt € 2,52 naar beneden afgerond op € 2,50. En wordt € 2,53 naar boven afgerond op € 2,55.

 

Voor het afronden van geldbedragen gelden aparte regels.

 

Schrijfwijze geldbedragen

Geef geldbedragen op twee decimalen.

Het is gebruikelijk om geldbedragen op te geven in twee cijfers achter de komma:
€ 41,60 blijft dus € 41,60. Ongebruikelijk of niet gewenst is € 41,6.

Let op! MijnRekensite rekent € 5,- fout. Vul in dat geval € 5,00 in.

 

Bijzondere gevallen

Naar boven afronden

Soms kan het zijn dat je naar niet beneden, maar juist naar boven moet afronden.

Stel je een schoolreisje voor met 80 leerlingen en 4 docenten. En er is gegeven dat er niet meer dan 60 personen in een bus mogen. Dan heb je 84 : 60 = 1,4 bussen, dus 2 bussen nodig. 

 

Naar beneden afronden

Stel dat er (theoretisch) is berekend dat er 17,7 stoelen in een wachtkamer passen. Dan zijn er zitplaatsen voor 17 personen. Hier moet je dus naar beneden afronden.

 

In bijzondere gevallen rond je logisch naar boven of beneden af.

 

Tips

Notatie

Door niet het hele getal over te nemen, bespaar je extra (schrijf)werk.

Stel dat in het display van je rekenmachine het getal  8.6753333333  staat. En er wordt gevraagd om dit getal af te ronden op 2 decimalen nauwkeurig.
Dan noteer je dat als volgt: 8,675... ≈ 8,68.

 

Niet te snel afronden 

Rond niet te snel af omdat dat gemakkelijk tot fouten kan leiden.

 

Te vroeg afronden leidt gemakkelijk tot fouten.

 

© 2021 MijnRekensite.nl

Hoofdcategorie: Getallen
Categorie: theorie getallen